Nếu muốn khởi nghiệp thành công hãy tránh xa những điều này

Cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên sáng lập, giữa người đóng góp vốn và góp sức. Nên có giới hạn về tiền lương, tiền thưởng phạt cho những người làm trực tiếp ngoài việc được hưởng quyền cổ tức theo tỷ lệ cổ phần.

1. Không có người quyết định cuối cùng
Trong quá trình khởi nghiệp một doanh nghiệp, công việc nào dù lớn hay nhỏ cũng cần có người chịu trách nhiệm và đưa ra quyết định cuối cùng, để tránh chồng chéo và bước đi giữa những người lãnh đạo.
Vì vậy, sự cần thiết phải thiết lập quyền quyết định đối với từng người sáng lập và điều hành trong những mảng cụ thể của công việc. Điều này sẽ giảm thiểu các xung đột nội bộ mỗi khi gặp khó khăn phát sinh.

2. Không minh bạch tài chính
Khi bạn bắt đầu khởi nghiệp, các doanh nghiệp sẽ có rất nhiều các khoản nợ phải chi trả. Nếu những người được giao để chi tiêu mà chủ quan, không ghi chép đầy đủ, trong khi giao dịch bên ngoài không có hoá đơn, chứng từ rõ ràng để phát sinh những nghi ngờ lẫn nhau.
Vì vậy, cho dù đó là startup nhưng cần phải có kế toán là cần thiết để có thể ghi chép vào sổ sách, chứng từ các khoản thu nhập và chi tiêu. Cần quy định rõ các mức chi tiêu và lý do cho từng chi phí hoạt động.

3. Không xác lập chế độ, quyền lợi từ đầu
Cần làm rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên sáng lập, giữa người đóng góp vốn và góp sức. Nên có giới hạn về tiền lương, tiền thưởng phạt cho những người làm trực tiếp ngoài việc được hưởng quyền cổ tức theo tỷ lệ cổ phần.
Điều này làm cho người vừa góp vốn vừa góp sức cảm thấy thoải mái, tất cả quyền lực có thể đóng góp cho doanh nghiệp mà không có sự nghi ngờ về quyền lợi của mình trong tương lai.
Ngoài ra, việc xác lập quyền và trách nhiệm theo yêu cầu của hội đồng quản trị được đưa ra ngay sau khi thành lập công ty, tránh đổ lỗi cho sự thất bại hoặc xung đột lợi ích là thành công.

4. Thiếu tôn trọng và lắng nghe nhau
Điều này là cực kỳ quan trọng, nó có thể gây ra cho doanh nghiệp đỗ vỡ ngay cả khi dự án đang thành công. Việc không nghe ý kiến của nhau dẫn đến mâu thuẫn cá nhân và hành xử không dựa trên nguyên tắc vì công việc.
Vì vậy, để thành công, xây dựng một đội ngũ đoàn kết, ngay cả khi khó khăn và thất bại sau khi thành công.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *